Νέες Προσκτήσεις

Αγάπη Άντλερ, Κρισναμούρτι, Μαρκούζε, Ράσσελ, Φρόμ Ακολουθώντας τον Αλέξανδρο-2.300 χρόνια μετά Σιμόνη Ζαφειροπούλου Mazedonien Alexander der Grosse Theocharis M.Probatakis Αλέξανδρος-Ιούλιος Καίσαρ, Βίοι Παράλληλοι Πλούταρχος
Footprints in Cyprus Συλλογικό έργο Κρήτη και Μυκηναϊκή Ελλάδα Σπυρίδων Μαρινάτος The Dawn of Civilisation Συλλογικό έργο Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος Β.Σ. Σεργκέγιεφ