Καλώς ήρθατε στις Βιβλιοθήκες του ΦΟΥΓΑΡΟΥ.

Αποστολή

Κύτταρο του Φουγάρου, η Βιβλιοθήκη Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, τροφοδοτεί και στηρίζει τις πνευματικές και δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, υποστηρίζοντας το έργο του Φουγάρου.

Όραμα

Χώρος Σκέψης, Αναζήτησης, Επικοινωνίας. Κέντρο Γνώσης και Δημιουργικής Έκφρασης για μικρούς και μεγάλους. Καλλιεργεί δημιουργικά το ζην ενσυνειδήτως.

Καλώς ήρθατε στις Βιβλιοθήκες του ΦΟΥΓΑΡΟΥ